Proč stavět z hlíny.

Použití hlíny jako stavebního materiálů není u nás v Čechách a na Moravě v současnosti úplně běžné.

Moderní stavební společnosti usilují o co největší snižování nákladu, skrácení doby výstavby, proto využívají moderní stavební materiály jako jsou beton, ocel, hliník a další syntetické materiály. Již několik let víme, že použitím těchto syntetických materiálů neúnosně zatěžujeme naše životní prostředí. Naše společnost se musí vyrovnat s drtivým technologickým pokrokem který bude pořád růst. Upřenost na to co je možné vybudovat s novými technologiemi a požadavky na komfortnost kterou od našich obydlí požadujeme, způsobuje, že se vzdalujeme od osobních hodnot a naší vlastní identity.

To je jeden z hlavních důvodů, že spousta lidí žije v neosobních domech, dizajnovaných anonymními architekty za použití mnoha umělých materiálů. Není těžké najít důvody proč lidé v naší společnosti trpí problémy týkajících se jejich totožnosti, identity a štěstí. Život v těchto budovách zbavuje lidi projevu sebeaktivace a pocitu že jejich dům je přirozené útočiště. Architektura může být odrazem a současně povzbuzením člověka a jeho společenské identity.

Nové technologie nás vykolejili z naší rovnováhy, toto můžeme napravit tím, že vytvoříme více osobní architektůru.

Hliněný dům

Autor: Oswald A / Zdroj: Flickr

Další důvody proč bychom určitě měli zvážit staronové materiály a způsoby výstavby jsou:

autor článku: David Žember

Titulní strana Aktuality Claygar Proč stavět z hlíny