Claygar má novou výrobní halu

Ano, už je tomu tak! Naše firma, založená roku 2007 se záměrem přinést nové technologie v hliněném stavebnictví do České republiky, se od letošního října (2009) rozrostla o novou výrobní halu a to především díky – a to nás velmi těší – stále rostoucímu zájmu o náš nabízený sortiment a navyšující se poptávku jak ze strany drobných zákazníků, tak i velkých stavebních firem. Jsme rádi, že tímto dalším strategickým krokem se v kratším čase dovedeme přiblížit především Vám a Vašim malým i velkým stavebním projektům, v kterých počítáte s jedinečnými vlastnostmi tisíciletími prověřené hlíny.

K stávajícím výrobním halám a halám pro skladování o celkové rozloze 1000m2, byla letošního října dostavěna a zprovozněna nová hala o rozloze 450m2. Ta primárně slouží k dosušování jílů a pisků, avšak vzhledem zaznamenanému nárůstu poptávky o sortiment hliněných omítek CLAYGAR, barevných hliněných omítek CLAYCO a hliněných nepálených cihel dle standardů C.E.B., bude sloužit také k výrobě jmenovaných produktů.

Jelikož od samého začátku usilujeme o to, aby celá naše produkce byla na nejvyšší možné profesionální úrovni, všechny naše výrobky vyrábíme na speciálních strojích holandsko-dánské společnosti OSKAM pod přísnou kontrolou kvality, prováděnou státem akreditovanou zkušebnou. Takto našim zákazníkům garantujeme, že dostávají stoprocentní ekologické výrobky, jejichž životnost může být dlouhodobá jen s použitím moderních technologických postupů, které jsou při výrobě uplatňovány a které si mimo jiné žádají také patřičné výrobní prostory. Zprovozněním této haly jsme dnes schopni reagovat na objednávky našich zákazníku v jakýchkoliv objemech pružně a rychle. Naše denní produkce se tak nyní pohybuje v několika desítkách tun, přičemž počítáme, že i díky těmto novým prostorům budeme moci ceny přírodních stavebních materiálů poměrně snížit a to při nezměněné kvalitě, což uvítáte zejména Vy, naši zákazníci.

Abychom ale nezapomněli představit ty, kteří se na úspěšné realizaci projektu výstavby nové haly podíleli. Přípravné zemní práce provedla firma Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., samotnou montáž provedla stavební společnost CLAYSTAV s.r.o.. Nové hale se těšíme především díky jejich dobře odvedené práci.

Pokud Vás tímto článkem seznamujeme s aktuálními novinkami z výrobního prostředí naší firmy Calygar s.r.o., pak nebude od věci také zmínit, že krom zprovoznění nové haly, prošly v krátkém čase nazpět zdárnou inovací i kancelářské prostory a prostory určené jako zázemí pro zaměstnance. Doslova na vlastních zdech jsme se tak přesvědčili o dobrých vlastnostech našich hliněných omítek, které jsme při rekonstrukci použili přímo na původní kamenné zdivo a kamenné klenby. Samotným se nám tak jen opět potvrdilo, že použití hlíny je v podstatě neomezené a při kvalitním řemeslném zpracování je možno hlínu použít na jakýkoliv podklad.

autor článku: Marek Macek

Titulní strana Aktuality Claygar Claygar má novou výrobní halu