Learn With Clay - Certifikované kurzy hliněných omítek.

V jednoduchosti je krása. To platí o práci s hliněnými omítkami bezezbytku. Z hmoty naší země jsme schopni s využitím vlastní kreativity vytvořit funkční stavební části i celky. Kromě vysoké užitné hodnoty, dobrých technických parametrů a estetického výrazu s možností přerůstat až v umění - zde stále zůstává patrná přírodní podstata materiálu. Hlína je také mytologický symbol, v našich kurzech tak máte možnost poznat, kromě radosti z dobře vykonané práce, také lépe sami sebe.
Kolektiv lektorů

Certifikované kurzy hliněných omítek podle mezinárodní výuky Learn with clay, do ČR převedené v rámci projektu Hlinarch, pořádá SHS, o.s. průběžně od září 2010 jako možnost systematického vzdělávání v oboru hliněného stavitelství. Výuka se v současné době koordinuje a dopracovává v rámci projektu Leonardo da Vinci - Partnerství včetně systému hodnocení ECVET Earth Building vyvinutého speciálně pro tyto účely a uznávaného v Německu, Anglii, Francii a v dalších zemích. Úrovně výuky a zkoušek 1 až 4 jsou popsány zde.

Výuka je rozdělena do 6 dílčích částí - kurzů U1 - U6, které budou samostatně vyučovány a hodnoceny při závěrečných zkouškách. Absolventi kurzů obdrží osvědčení o účasti na kurzu a po složené zkoušce příslušného kurzu certifikát s hodnocením.

SEZNAM KURZŮ

(Obsah jednotlivých kurzů najdete zde)

Pozor! Jedná se o profesní komplexní výuku, nikoli o pomoc na stavbě.

Pro bližší informace sledujte naše aktuality nebo www.hlina.info

autor článku: David Žember

Titulní strana Aktuality Claygar Certifikované kurzy hliněných omítek