Prezentace hliněného světa Claygar na Střední technické škole v Přerově 

To, že v posledních několika málo letech přichází víc a více k nárůstu zájmu o ekologické bydlení i na našem, česky mluvícím teritoriu, je pro nás, kteří se tímto druhem staveb zabýváme dlouhodobě, pozitivně sledovaným faktem. V důsledku takto zaznamenávaného a stále se zvedajícího trendu nejen v evropských zemích, se tedy jako nutné jeví obeznamovat s těmito novými prvky a postupy ve stavebnictví zejména profesně spřízněnou veřejnost. Z našeho firemního prostředí je prvořadou otázka postupného technologického rozvoje těchto výrobků a jeho nejenom cenová dostupnost na českém trhu. S tím se však nepochybně pojí otázka jiná, otázka odborné informovanosti a potřebě jistého obeznámení se s těmito materiály například u těch, kteří se ve své budoucí zednické profesi budou pravděpodobně stále častěji s těmito přírodními materiály a nepálenými výrobky z hlíny setkávat v nedílné závislosti na přání našich zákazníků, kterých přibývá.

Velmi jsme proto přivítali nabídku ze strany Střední technické školy v Přerově, kde o těchto a jiných otázkách zaměřených na inovativní postupy a materiály ve stavebnictví promluvil ve středu 10. 2. 2010 pan David Žember, majitel společnosti Claygar s.r.o.

Přednášky se zúčastnilo kolem pětatřiceti studentů oboru zedník, spolu s jejich vyučujícími. Konkrétně pak se v přednášce zaměřil na celý firmou nabízený sortiment a na pracovní postupy s nepálenou hlínou, s ohledem na celkové zabudování přírodních materiálů do staveb a o specifických vlastnostech hlíny v praktickém použití. Nadto bylo pohovořeno i o dalších přírodních materiálech, které se s hlínou vhodně při stavbě snoubí a patří do širokého sortimentu ekologických materiálů, jako jsou konopné izolace CANABEST a slaměné Ekopanely, s kterými má naše firma dobrou a dlouhodobou zkušenost.

V druhé části přednášky byl dán prostor k reflexi a položeným otázkám ze strany posluchačů. Celá přednáška byla doprovázena projekcí fotek z různých realizací staveb tohoto druhu, výroben hliněných produktů po celém světě, například z prostředí Afriky.

Tato jistě spíše teoretická část projektu bude podpořena plánovanou exkurzí do výrobního prostředí Claygar v Lužicích na Olomoucku, která se uskuteční 26. 3. 2010. Studenti tak budou mít možnost rozšířit si svůj profesní obzor a seznámit se následně na vlastní oči s výrobou veškerých stavebních produktů z hlíny. Na jejich účast se už dnes těšíme a věříme, že v nich tento výukový projekt podpoří sympatie a kladný vztah k přírodním stavebním materiálům i k naši společnosti.

autor článku: Marek Macek

Titulní strana Aktuality Claygar Prezentace na Střední technické škole v Přerově