Rekonstrukce rodinného domu v Dolanech u Olomouce – stavební seriál CLAYGAR I.

Milí návštěvníci našich stránek, pravidelně či občas sledující naši rubriku aktualit a novinek ze stavebního eko-prostředí CLAYGAR. Dovolujeme si Vám přinést první z nejméně pěti plánovaných reportáží z projektu Rekonstrukce rodinného domu v Dolanech u Olomouce, která byla svěřena k realizaci společnosti CLAYSTAV s.r.o.

Dům pocházející ze začátku 20. století – v původní výstavbě venkovský dům z nepálených cihel - se v roce 2009 noví majitelé rozhodli obnovit jako venkovskou usedlost. Pro velmi špatný stav budovy bylo rozhodnuto pro celkovou rekonstrukci. V souladu s původním stavebním materiálem – hliněnými „vepřovicemi“, byl předpokládaný záměr přetvořit starou stavbu v dům z přírodních ekologických materiálů.

Kvůli závažným statickým poruchám bylo třeba nejprve provést úvodní demolici; vybourání starého zdiva, především obvodových zdí. Velkou změnou prošla také středová část domu, kde došlo k rozšíření půdorysu objektu tak, aby v budoucnu poskytl více obytného prostoru. Dále došlo k vybudování základové desky a byly provedeny projektantské práce, zvolen další stavební postup. A tak netrvalo dlouho a na zpevněné nosné zdi a překlady se postavila masivní dřevěná konstrukce.

Pro tuto konkrétní stavbu, ve zmíněném záměru přetvořit starý venkovský dům v dům z přírodně ekologických materiálů, se tato konstrukce, jak ještě blíže popíšeme, jevila jako nanejvýš vhodné a s ostatním užitým stavebním materiálem (ekopanely-panely ze slámy, canabest-konopná izolace vyrobená v ČR, rákos, nepálené cihly Claygar a hliněné omítky Claygar) kompatibilní řešení. Navíc, ve finálním stavu, pak díky tomu všemu budou, oproti jiným konstrukcím a materiálům používaným v nízkoenergetických či pasivních stavbách, všechny prvky této zdi z přírodního materiálu po dosloužení plně recyklovatelné, což je právě jedním z vysoce nadstandardních požadavků v současných trendech stavebnictví.

Detail ukotvení zdi z nepálených cihel ke dřevěné konstrukci dřevěná konstrukce Akumulační vyzdívka z nepálených cihel Claygar CEB Hlína a dřevo časem prověřené přírodní materiály

Další fází bylo vyzdívání nepálenými cihlami CEB 102 z produkce společnosti Claygar. Celkově se tak bude jednat o difusně otevřenou konstrukci zdi, kde pro akumulaci tepla bude použita vnitřní vyzdívka z nepálených cihel Claygar, jako tepelná izolace byla zvolená konopná izolace Canabest, o které se, v souvislosti s našim projektem rekonstrukce, více zmíníme v některém z příštích reportů tohoto stavebního seriálu. V příštím reportu ze stavby bychom Vám rádi přiblížili řešení dřevěných stropů spolu se slaměnými ekopanely. Celá stavba, zejména pro uplatnění výše jmenovaných materiálů, postupuje očividně rychle a to je přesvědčivé i motivující zároveň.

Dřevěná nosná konstrukce a výplňové zdivo z nepálených cihel Zeď z nepálených cihel Claygar CEB 102 Dřevěná nosná konstrukce s akumulační vyzdívkou z nepálených hliněných cihel Podezdívka z pálených cihel ochrana při vytopení objetku Masivní zeď z nepálených cihel Claygar CEB 102 Akumulační zdi z nepálených hliněných cihel Detail dřevo a hlína Dřevěná nosná konstrukce a vyzdívka z nepálených cihel Nepáleneé ekologicke cihly Claygar CEB 102 Dřevěný strop Původní zdivo z nepálených cihel, betonový věněc,nová konstrukce ze dřeva a hlíny Dřevěná konstrukce a hliněná vyzdívka Původní zdivo z vepřovic a nové hliněné příčky z nepálených cihel Dřevěná konstrukce na původním zdivo z nepálených cihel

Na samotný závěr této naší první stavební reportáže z Dolan u Olomouce bychom Vás rádi, a to s patřičným stavitelským nadhledem, uvedli do bohatého Světa kulturních tradic, který, podobně jako my dnes a denně, doceňuje tisíciletími prověřený materiál, (nepálenou) hlínu, z které vznikají hotové divy Světa, jak se zde můžete na vlastní oči přesvědčit a možná i v menší míře inspirovat.

Zdroj: Divy světa: Djenné - nejkrásnější hliněná mešita - www.stream.cz

autor článku: Marek Macek

Titulní strana Aktuality Claygar Rekonstrukce rodinného domu v Dolanech