Výtvarné realizace

Jako příznivec přírodního stavitelství se zajímám o nejrůznější metody stavitelství, materiály a jejich využití. Nicméně velice blízká je mi práce s hlínou. Hlína jako materiál ve stavitelství začíná být stále více využívaná a oblíbená. Má nesporné výhody v různých ohledech. O jejích technických, zdravotních a ekologických výhodách se tu však rozepisovat nehodlám. Rád bych představil hlínu jako výtvarný materiál.

Pro mne jako sochaře je hlína základní materiál, který hned po kresbě slouží k prvotnímu uchopení myšlenky. Nicméně pro svoje schopnosti může sloužit i jako konečný materiál a to v rozmanitých formách, tvarech a barvách. Může sloužit jako čistě estetický prvek v kombinaci s praktickým využitím.

Rád bych tedy nabídl ve spolupráci s firmou Claygar s.r.o. své schopnosti a znalosti pro nejrůznější realizace.

Nabízím :

  1. Vytvoření konkrétního návrhu pro dané místo (diskuze s objednavatelem)
  2. Realizace projektu
  3. Spolupráce na projektech
  4. Konzultace + workshopy

Typy projektů :

  1. kresebné variace (sgrafita)
  2. reliéfy
  3. písmo/grafika (reklama) – touto formou bych rád nabídl službu pro vytváření čisté formy reklam, přenesení grafické práce do hlíny
  4. realizace v prostoru (sochy) - touto formou bych rád přispěl k výtvarnému řešení v interiéru i exteriéru např. při řešení kamen, různých doplňkových prvků v interiéru ( police, lavice/raketová kamna,...) tak i v exteriéru formou hliněných pecí, dodatečných architektonických prvků a volných soch ( v kombinaci s jinými materiály)
  5. čistě sochařské práce neomezující se jen na hlínu (kámen, dřevo, sklo, kov, ...)

Jelikož jsem vystudovaný sochař jsem schopen realizovat jakýkoliv typ realizací (figurální, předmětné, abstraktní, geometrické, organické, atd), nicméně mým cílem je vnést jakousi „novou estetiku“ do přírodního stavitelství a tak jej zpřístupnit širší veřejnosti, která má například raději čistější formy a moderněji vyhlížející design. Tímto samozřejmě nechci diskriminovat přírodní motivy, které zde nepopiratelně mají své místo.

Postupně bude přibývat různých návrhů a předloh, které si bude možné objednat, ale stále bude otevřená i cesta pro realizaci na konkrétní situaci či místo. Nicméně vždy půjde o dialog se zadavatelem a stěžejní pro mne bude vzájemné porozumění a pozitivní výsledek.

Ceny služeb se budou odvíjet od konkrétní zakázky, jelikož jejich různorodost může být široká a nedá se aplikovat na všechny projekty stejně. Tím pádem někde může být aplikována hodinová sazba (300 Kč/hod), v jiných případech zase nacenění celé realizace či podle formy workshopu.

Titulní strana Aktuality Claygar Výtvarné realizace