Workshop  sdružení Permalot v Podolí u Bouzova

Dne 28. 8. 2009 se konal v Podolí u Bouzova odborný jednodenní workshop na téma „Stavby z přírodních materiálů“ pod záštitou sdružení Permalot. Tohoto setkání se účastnili také zástupce společnosti Claygar s.r.o. David Žember.

Celkem se během jednoho dne v Podolí vystřídalo cca 90 osob z řad široké veřejnosti i odborníků. V průběhu programu poreferoval zástupce společnosti Claygar s.r.o., David Žember, o hliněných stavebních materiálech a především pak o hliněných omítkách Claygar. Posluchačům vysvětlil pracovní postup nanášení hliněných omítek a to v celé jejich skladbě (hliněný potěr a hrubou a jemnou hliněnou omítku).

Praktická ukázka - příprava povrchu před aplikací hliněné štukové omítky CLAYGAR

Větší část přednášky byla věnována chybám při nanášení hliněných omítek, kterých se dopouští jak laikové, tak i někteří méně zkušení řemeslníci. Po odborné teoretické přednášce přišla na řadu také praktická ukázka nanášení jemné omítky Claygar na různé druhy povrchů. 

Pan Žember zdůrazňoval důležitost správné konzistence omítek a potřebného množství vody, tedy zásadních technologických aspektů, ve kterých se často chybuje. Následně se uskutečnila praktická ukázka aplikace hliněných materiálů CLAYGAR na zkušebních zdech v Přírodním domě společnosti Permalot. Ke konci workshopu měli všichni účastníci semináře možnost vyzkoušet si práci s hliněnými omítkami CLAYGAR takříkajíc "naživo". 

Rákosové pletivo jako nosič hliněné omítky

V odpoledních hodinách se na základě praktických ukázek rozvinula bohatá a zajímavá diskuze na téma Výhody a nevýhody přírodních stavebních materiálů, zejména těch hliněných. Pan Žember posluchačům nastínil problematiku využití nepálených hliněných cihel, omítkových směsí a jejich možnosti využití v oblasti stavebnictví. Po čase se rozšířila debata na konzultaci o veškerém ekologickém materiálu na českém i zahraničním trhu, o jeho dostupnosti,  cenových podmínkách a   využití těchto materiálů v přírodních stavbách, zejména hlíny a slámy.  

Celkově lze hodnotit naši účast na tomto workshope pozitivně. Je vidět, že obliba přírodních materiálů ve stavebnictví neustále roste, což nás samozřejmě těší.

Další fotky z akce:

Po praktické ukázce nanášení hliněných omítek proběhla diskuse. Diskuse na téma použití ekologických stavebních materiálů byla velmi věcná a zajímavá.
Titulní strana Aktuality Claygar Workshop  sdružení Permalot v Podolí u Bouzova