Seminář sdružení Zelené Domy ve Zlíně

V sobotu 26. 9. 2009 se konal ve Zlíně odborný jednodenní seminář, který pořádalo občanské sdružení Zelené bydlení na téma „Zelené domy“.

Zelené bydlení je občanské sdružení, jehož cílem je prosazovat trvale udržitelný rozvoj v každodenním životě. Svou činností dokazuje, že životní úroveň lze zvyšovat i bez nároku na vyšší spotřebu energie, pitné vody a dalších přírodních zdrojů. Své poslání uskutečňuje formou školení, přednášek, workshopů, odborných exkurzí, poskytuje ekologické poradenství a je iniciátorem konkrétních akcí k výstavbě objektů přírodní architektury a dalších systémů, zmírňujících negativní dopady bydlení na přírodu a krajinu.Při realizaci projektů spolupracuje s dalšími organizacemi, firmami a jednotlivci, kteří jim poskytují odbornou, věcnou nebo finanční pomoc.

Ing. Procházka v akci - seminář ZELENÉ DOMY

Jednou z těchto firem je i společnost Claygar s.r.o., jehož zástupce, Ing. Michal Procházka, se účastnil setkání. V průběhu přednášky prezentoval jak široký sortiment výrobků společnosti Claygar s.r.o., tak i pozitivní vlastnosti a přednosti těchto produktů. Při výkladu se soustředil především na hliněný potěr HS 00, hrubou omítkovou směs HH 04, štukovou omítkovou směs HJ 02 a hliněné nepálené cihly CEB 102.

Ing. Procházka - CLAYGAR - prezentace novinky - venkovní hliněné omítky

V průběhu semináře věnoval pozornost zejména revoluční novince na českém ale i na zahraničním trhu venkovní hliněné omítce. Jedná se o venkovní hrubou hliněnou omítku HHV 04 a venkovní jemnou hliněnou omítku HJV 02.V druhé polovině workshopu předvedl názornou ukázku zkoušky reakce omítky na vodu pomocí hliněných kuliček. Jednalo se o 4 pokusy – typy kuliček (bez příměsi, s příměsí 0,5% polymeru, s příměsí 1% polymeru a s příměsí 2% polymeru), které se postupně namáčeli do vody. Omítka bez příměsi polymeru se ve styku s vodou okamžitě rozpadla, na druhou stranu omítky s příměsí polymeru zůstaly v původním stavu beze změny.Jelikož byla ukázka zkoušky velmi důmyslně a zajímavě zpracována, upoutala pozornost všech posluchačů.Následná diskuze se dále ubírala k tématu skladba zdí (nosný balík, slaměno-betonová, konopná s akumulací, slaměná s akumulací), které vyvinula společnost CLAYLAB s.r.o. ve spolupráci se společností Claygar s.r.o a jejíž realizaci provádí společnost Claystav s.r.o.

Seminář ZELENÉ DOMY - posluchači přednášky o použití hliněných stavebních materiálů

Největší zájem byl projeven o slaměnou skladbu zdí s akumulací, která je vhodná pro pasivní a nízkoenergetické domy. Je složena z vnější hliněné omítky HJV 02, vnější hliněné omítky HHV 04, slaměného balíku, parozábrany, cihly nepálené, hliněné omítky HH 04 a hliněné omítky HJ 02.Dalším části přednášky byla prezentace barevných omítek první generace, které byly vyvinuty společností Claylab s.r.o. v různých barevných schématech.Na konci celého workshopu Ing. Procházka vyzval posluchače k volné diskuzi na téma hliněné omítky.Velká část debaty směřovala k jedinému tématu a to aplikace hliněných omítek v jednotlivých konstrukcích a jejich následné příklady. Zejména použití na OSB desky, kde může docházet ke vzniku „miskového efektu“ (nerovnoměrné vysychání rubu a líce omítky, což způsobuje smrštění a hladkosti podkladu, což snižuje přilnavost. Přední strana se smršťuje rychleji a trhliny jsou rozloženy po větších vzdálenostech.)Dále pak použití na beton, který nezpůsobuje problém v případě zaručení jeho drsnosti. V opačném případě je zapotřebí nanést cementový špric. Po plodné a dlouhé diskusi jsme se rozloučili s účastníky semináře a těšíme se na další setkání.

Titulní strana Aktuality Claygar Seminář sdružení Zelené Domy ve Zlíně