Hliněné omítky

Hliněné omítky CLAYGAR jsou výzvou pro současné obytné stavby i stavby budoucí, spojují v sobě komfortní bydlení a zdravé klima, aniž by zatěžovaly naše životní prostředí.

Hliněné omítky CLAYGAR jsou vyrobeny z písku a jílu, písek je plnivo a jíl má funkci pojiva.

Tyto základní složky hliněné omítky nám řeknou vše o výhodách ale i nevýhodách při jejích využití. Naše hliněné omítky CLAYGAR neobsahují žádné hydraulické pojivo, žádné škodlivé přísady. Jejich požití je velice jednoduché, možnosti tvarování povrchu prakticky neomezené. Hliněné omítky CLAYGAR jsou plně recyklovatelné. Prostým rozmícháním zatvrdle omítky získáme opět použitelnou omítkovou směs. Hliněné omítky CLAYGAR jsou použitelné na jakýkoli podklad a žádným způsobem nepoškozují stav podkladu.

Nejdůležitější vlastnosti hliněných omítek CLAYGAR z hlediska vnitřního klimatu a kvality bydlení je jejich schopnost regulace relativní vlhkosti vzduchu v prostoru. Omítky CLAYGAR, díky své difúzní otevřenosti a schopnosti akumulace odebírají vodní páry ze vzduchu v případě vyššího zvlhčení v místnosti a naopak zvlhčují vzduch příliš suchý. Hliněné omítky CLAYGAR jsou schopny výrazně pohlcovat škodlivé látky, napr. kuchyňské páry, cigaretový kouř a ostatní látky způsobující potíže alergikům. Hliněné omítky CLAYGAR konzervují dřevo při použití na dřevostavbách nebo při jejich rekonstrukci, neboť udržují jeho stálou přirozenou vlhkost a v neposlední řadě mají výbornou schopnost akumulovat teplo.

Podařilo se nám zajistit dostatečné množství suroviny se stejnou kvalitou tak, aby nebyly nutné žádné chemické přísady. Poměr pojiva plniva je pečlivě vyvážen v závislosti na vlastnostech jílu, tak aby nedocházelo ke vzniku trhlin nebo naopak aby nebyly zhoršeny základní pevnostní vlastnosti omítky.

Titulní strana Hliněné omítky