Knížky

Stavby ze slámy

Stavby ze slámy - Nakladatelství: HEL
Jak pořídit z balíků slámy standardní dům
Autor:
Gernot Minke; Friedemann Mahlke
Nakladatelství:
HEL
Rok vydání:
2009

Sláma byla v posledních letech znovu objevena jako levný stavební materiál s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Autoři popisují způsoby stavění a stavebnětechnické zvláštnosti důležité při zacházení se slámou jako stavebním materiálem; uvádějí konkrétní a prakticky zaměřené konstrukční a prováděcí detaily, jimž je záhodno věnovat pozornost, aby se z balíků slámy daly postavit dobře izolované obytné domy s dlouhou životností. Publikace obsahuje pokyny k povrchové úpravě stěnových ploch, konkrétní návody týkající se stavebního procesu i popisy mnoha dosud realizovaných staveb.

Další detaily:
144 stran, formát 170 × 240 mm, brožovaná, překlad z němčiny, četné černobílé i barevné fotografie, schémata, grafy, tabulky

Doporučena prodejní cena 248 Kč.

ISBN 978-80-86167-31-2


Přírodní stavební materiály

Přírodní stavební materiály - Nakladatelství: Grada
Přehled o přírodních obnovitelných stavebních materiálech rostlinného i živočišného původu
Autor:
Josef Chybík
Nakladatelství:
Grada
Rok vydání:
2009

Ojedinělá publikace na našem trhu Přírodní stavební materiály shrnuje dosavadní znalosti a zkušenosti z oblasti materiálového inženýrství. Je určena architektům, projektantům, odborníkům a všem stavebníkům ekologicky příjemných budov a také studentům odborných škol. Usnadňuje orientaci v dané problematice. V ucelené podobě představuje přírodní stavební materiály, nabízí přehled možností jejich využití jak v nových tak i v rekonstruovaných objektech. Kniha přináší úplný přehled o přírodních obnovitelných stavebních materiálech rostlinného i živočišného původu jako je sláma, rákos, konopí, ovčí vlna, celulóza, produkty získané ze dřeva, korku a další. Také podává informace o použití hlíny. Pozornost je zaměřena na jejich fyzikální a užitné vlastnosti. Současně přináší pojednání o technologiích, výrobcích a konstrukcích, které s přírodními surovinami souvisejí nebo z nich pocházejí. Na příkladech konkrétních českých i zahraničních realizovaných staveb budou představeny způsoby, formy i úskalí, která nastávají při aplikaci obnovitelných přírodních materiálů.

Další detaily:
272 stran, formát 170 x 240 mm, pevná vazba, , četné barevné fotografie, schémata, grafy, tabulky

Doporučena prodejní cena 399 Kč.

ISBN 978-80-247-2532-1


Hliněné stavby

Hliněné stavby - Nakladatelství: ERA
Jak se z hlíny stavělo dříve a jak by se mohlo stavět dnes
Autor:
Ivana Žabičková
Nakladatelství:
ERA
Rok vydání:
2002

Kniha pojednává o materiálech na hliněné stavby, jejich vlastnostech a také o ekologických aspektech stavění z hlíny. Dočtete se zde také o způsobech užití nepálené hlíny, včetně hliněných omítek. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi.

Další detaily:
184 stran, formát 165 x 225 mm, brožovaná, četné černobílé i barevné fotografie

Doporučena prodejní cena 260 Kč.

ISBN 80-86517-21-7


Příručka hliněného stavitelství

Příručka hliněného stavitelství - Nakladatelství: Pagoda
Přehled možností využití hlíny jako stavebího materiálu
Autor:
Gernot Minke
Nakladatelství:
Pagoda
Rok vydání:
2009

Tato kniha podává přehled o možnostech využití hlíny jako stavebního materiálu a technologiích jejího zpracování, popisuje také specifické vlastnosti hlíny a na mnoha příkladech realizovaných hliněných staveb prezentuje nejrůznější způsoby jejího použití.
Autor zde také prezentuje své vlastní poznatky získané během třiceti let projektování a realizací více než šedesáti hliněných staveb doma i v zahraničí.
Příručka obsahuje souhrn informací a zkušeností, které byly k tomuto tématu doposud zveřejněny.
Kniha je určena jak studentům a vyučujícím, tak také všem, kteří využívají technologii hliněných staveb v praxi – architektům, stavitelům a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Další detaily:
287 stran, formát 160 x 235 mm, pevná vazba, četné černobílé i barevné fotografie, schémata, grafy, tabulky

Doporučena prodejní cena 599 Kč.

ISBN 978-80-969698-2-1


Titulní strana Odborná literatura