Přírodní a minerální pigmenty

Přírodní pigmenty - hlinky a okry

jedná se o čisté práškové pigmenty získávané sušením,mletím či drcením barevných hlín. Jsou barevně stálé. Používají se v oblasti stavebnictví pro barevné tónování hliněných omítkových směsí, vápna, cementu, malířských pojiv a veškerých barev (kaseinů, olejů, přírodní a syntetické pryskyřice, akrylátů atd..) určené pro interiér i pro exteriér. Barevné odstíny pigmentů je možné mezi sebou míchat a tím lze získat další barevné variace.

Organické pigmenty

jedná se o práškové pigmenty na minerální bázi (vápník,uhličitany,sulfáty). Jsou rozpustné ve vodě, akrylárových, vinylových a přírodních přiskyřicích, olejích. Nejsou barevně stálé působením UV záření. Jsou určené pouze pro interiér.

Anorganické pigmenty

jsou pigmenty připravené z látek na bázi kovů. Jsou rozpustné ve vodě, akrylárových, vinylových a přírodních přiskyřicích, olejích. Nevhodný pro tónování vápna. Nejsou barevně stálé působením UV záření. Jsou určené pouze pro interiér.

V barevnosti zobrazených odstínů pigmentů může dojít k menší odchylce, která může být způsobena chybnou digitalizací předlohy.

Titulní strana Přírodní stavební materiály Pigmenty