Výrobní proces lisovaných hliněných cihel

Z naleziště je odebrána vrchní vrstva úrodné půdy a zemina je rozptýlena na povrch k následnému vysušení na slunci dříve, než je přesunuta na suché skladovací místo. V této etapě by měla být zemina testována s ohledem na její spékavost. V některých případech může být žádoucí doplnění dalšími typy půdy za účelem zvýšení spékavosti cihel, vyvarování se sesychání nebo jednoduše k zvýšení pevnosti hliněných cihel CLAYGAR. Vytěžená zemina musí mít před stlačením homogenní hustotu což zaručuje speciálně navržený rozmělňovač jílů , jímž zemina prochází.

V závislosti na skladbě zeminy může být pomocí míchacího stroje, speciálně navrženého pro tyto účely, přidán písek, jemný štěrk či další půdní typy . Během tohoto procesu mixér měří s vysokou přesností požadované množství rozličných půdních typů a zároveň přidává přesné dávky vody, což umožňuje optimální stlačení.

Běžný stlačovací postup je kontrolován automaticky a PLC. Lisované hliněné cihly jsou ponechány k vysušení na krytém a dobře odvětraném místě a jsou připraveny k použití za 1-2 týdny.V případě že je počasí v době výroby teplé a suché, mohou být hliněné cihly CLAYGAR použity za 1-2dny.

Tento dobře naplánovaný výrobní proces pomocí rozmělňování, míchání a stlačení je uskutečňován nepřetržitě, což znamená, že čtyři osoby jsou postačující k údržbě produkce.
První osoba zajišťuje, aby vytěžený materiál, vysušená uskladněná zemina, byl přenesen do rozmělňovače pomocí dopravního pásu. Druhá osoba obsazuje mixér a dohlíží na dávkování rozličných složek. Výsledná směs je následně transportována pomocí hromadného dávkovače k lisu, který je díky dávkovači schopen lisovat cihly vysokého homogenního kalibru. Jak lis vydává cihly v souvislém toku, třetí osoba je umisťuje na palety, přičemž provádí vizuální kontrolu. Konečně čtvrtá osoba kolísá mezi dodáváním nezbytných surovin a dopravou palet s dokončenými hliněnými cihlami CLAYGAR do suchých skladovacích prostor. Je podstatné, aby byl výrobní proces dobře organizován, protože kapacita produkce závisí na plynulé dodávce surovin.


Proces kladení cihel

Hliněné cihly CLAYGAR jsou pokládány s použitím hliněné malty CLAYMALT připravené na místě. Malta obsahuje rozmělněnou zeminu smíchanou s hrubým pískem a vodou. Tato hliněná malta CLAYMALT je rovněž k dispozici v pytlích, v tomto případě může být malta jednoduše připravena přidáním vody do směsi v mixéru F11/4-750. Cihly by měly být během pokládajícího procesu uchovány suché. Cihly by měly být zatlačeny na vlhkou maltu CLAYMALT, jakožto protiklad na zklepání, následkem něhož může být vrstva půdní malty příliš slabá. Kromě toho tvrdé použití zednické lžíce může způsobit dodatečné poškození cihel. Tloušťka vrstvy se může pohybovat od 0.5 do 1,5 cm a malta by měla být použita zvolna. Nadbytek malty by měl být seškrabán po dokončení prvního metru do výšky. Pro dosažení řádného otření může být malta odstraněna použitím vlhkého kartáče/smetáku krouživými pohyby. Jestliže je požadována pro finální úpravu čistá cihla, může být použita tradiční půdní malta. Podobně je možné omítnutí hliněnou omítkou CLAYGAR nebo  mohou být cihly natřeny jílovým nátěrem CLAYGAR HS 00 nebo klasickou barvou dle přání stavebníka.

Titulní strana Technologie a suroviny