TRANSLATION NOT AVAILABLE

Canabest

Výhody:

C A N A B E S T B A S I C

Charakteristika:
Tepelné izolační rohože vyrobené z konopných vláken s příměsí pojivých vláken a roztokou sody jako ochranu proti hoření a písním.
Složení:
83-85 % konopné vlákno
12-14 % BiCO vlákno - pojivo
3-5 % roztok sody – retardant hořeni
Použití:
Rohože CANABEST BASIC jsou tepelné a zvukové izolace pro použiti:
mezi krokvemi, v trámových stropech
ve střešních vestavbách
v dřevěných rámových stavbách
ve vnějších a vnitřních stěnách v konstrukcích ze dřevěných nebo hliněných panelů

Fyzikální vlastnosti:

Mechanické vlastnosti:

Výhody:

C A N A B E S T P A N E L

Charakteristika:
Termoizolačni desky CANABEST PANEL jsou vyrobené z konopného pazdeří a vláken s příměsi pojivých dvousložkových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hořeni a plísním.
Desky jsou vyráběny metodou pneumatického rounotvořeni, lisováni a po tepelném zpracováni jsou na konci výrobní linky formátovaný.
Tepelné izolační rohože vyrobené z konopných vláken s příměsí pojivých vláken a roztokou sody jako ochranu proti hoření a písním.
Složení:
50-55 % konopné pazdeří
30–35 % konopné vlákno
15-17 % BiCO vlákno - pojivo
3-5 % roztok sody – retardant hořeni
Použití:
Desky CANABEST PANEL jsou tepelné a zvukové izolace pro použiti do fasád a podlah.
Na fasády se lepí a kotvi na pevný podklad stěn. Na desky se dále aplikuje tmel, mřížka, penetrace, omítka a nátěr. Lepeni bývá prováděno nanesením lepidla po obvodu a do 2 terčů ve středu desky, popř. celoplošně.
Desky se musí mechanicky kotvit 4-6 ks talířových hmoždinek na m2.
Do podlah je určena pod desky z litého betonu, anhydritové vyrovnávací potěry nebo pod dřevěné podlahy.

Fyzikální vlastnosti:

Mechanické vlastnosti:

Výhody:

C A N A B E S T P L U S

Charakteristika:
Izolační rohože vyrobené z konopných vláken s příměsi pojivých
Dvousložkových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hořeni a plísním.
Rohože jsou vyráběny metodou pneumatického rounotvořeni a po tepelném
Zpracováni jsou na konci výrobní linky formátovaný.
Složení:
85-87 % konopné vlákno
10-12 % BiCO vlákno - pojivo
3-5 % roztok sody – retardant hořeni
Použití:
Rohože CANABEST PLUS jsou tepelné a zvukové izolace pro použiti:
mezi krokvemi
ve střešních vestavbách
v dřevěných rámových stavbách
v trámových stropech
ve vnějších a vnitřních stěnách v konstrukcích ze dřevěných nebo hliněných panelů

Fyzikální vlastnosti:

Mechanické vlastnosti:

Výhody:

Home page Co-operation (*) Canabest (*)