TRANSLATION NOT AVAILABLE

EKOPANELY

Charakteristika:
Ekopanel je kompaktní výrobek na bázi přírodních vláken a stébelnin. Deska o šířce 1,2 m a tloušťce 6 cm je dlouhá od 1,2 do 3,2 metrů podle požadavků projektu nebo stavebníka.
Použití:
interiérové stabilní i mobilní příčky
řešení stropních podhledů a půdních vestaveb
vnější a vnitřní opláštění dřevěných skeletů pro přístavby nebo celé dřevostavby
vestavby v průmyslových objektech (např. kanceláře)

Fyzikální vlastnosti:

Mechanické vlastnosti:

Vlastnosti z hlediska hořlavosti:

Výhody:

Porovnání s ostatními materiály:

Ekopanel proti sádrokartonu disponuje:
  • Vyšší mechanickou odolností
  • Rychlejší instalací
  • Lepší zvukovou izolací
  • Jednodušší montáží
  • Nižší cenou
  • Vyšší odolností proti průrazu
Ekopanel proti cihle nebo porobetonu disponuje:
  • Rychlejší výstavbou
  • Nižší hmotností příčky z cihel
  • Suchým způsobem výstavby
  • Jednoduchostí zavěšování předmětů na příčku

Seznam výrobků:

Jednoduché příčky

Velmi jednoduchý systém spojování ekopanelu zajišťuje rychlost a nenáročnost použití pro aplikace jako je příčka. Ta splňuje pevnostní, izolační a také finanční požadavky pro běžné použití ve výstavbě.

Dvojité příčky

Výstavba dvojité příčky začíná stejným postupem, jako je tomu u jednoduché. Nepoužíváme však stěnových spon, ale jednotlivé panely šroubujeme do sebe tak, aby se překrývaly jednotlivé spoje plochou druhého panelu. Tím je zajištěná vysoká neprůzvučnost příčky včetně konstrukční pevnosti a jednoduchosti montáže.

Podhledy a šikminy

Výhodným a oblíbeným použitím ekopanelu je jeho aplikace v podhledech a šikminách v podkrovích a novostavbách. Ekopanely je možné montovat přímo na vazbu nebo na stropnice stavby. Ekopanely svou pevností nepřenášejí vibrace této konstrukce na povrchové úpravy. Vruty, které kotví ekopanel do konstrukce, jsou totiž uloženy v podstatně houževnatejším jádru, čímž mají možnost pohybu i pod povrchově dokončenou stěnou. Tloušťka izolace v pohledech a šikminách podkrovních místností by neměla být menší než 16 cm. Doporučenou izolační vrstvou je v současné době 20 cm izolace jakéhokoli prodyšného izolačního materiálu jako je např. Orsil (www.orsil.com), ovčí vlna (www.daemwool.sk), izolace z technického konopí.

Obklady stěn a dřevěných nosných konstrukcí

Obklady stávající dřevěné i ocelové konstrukce se provádějí velmi podobným způsobem, jakým se ekopanely montují na podhledy a šikminy. Opět se stejným způsobem kotví ekopanel pomocí dlouhých vrutů, které bez předvrtávání šroubujeme přímo do konstrukce.

Rodinné domy

Rodinné domy s opláštěním z ekopanelů mají na současném trhu významné postavení. Předností je i to, že skladbu obvodové stěny lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektantů nebo investorů.

Zahradní domky

Postavit si z ekopanelů zahradní domek je velmi jednoduché. Po přípravě dřevěné konstrukce je možné ihned začít s opláštením. Konstrukci lze upravit dle účelu využívání.

Cena:

Název Produkt Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
Panely Ekopanel VP01 1 m2 269,- 320,11,-
Spojovací materiál Spona stěnová 1 ks 6,- 7,14,-
  Vrut 4 x 50 mm 1 ks 0,50,- 0,60,-
  Vrut 4 x 100 mm 1 ks 1,4,- 1,67,-
  Vrut 6 x 120 mm 1 ks 2,20,- 2,62,-
  Podložka 8,4 zn 1 ks 0,70,- 0,83,-
Ostatní příslušenství Montážní pěna 750 ml 135,- 160,65,-
  Samolepící lepenka 50 m 100,- 119,-
  Hák na přenášení panelů 1 ks 250,- 297,50,-
  Vykružovací vrták 1 ks 1000,- 1190,-
Home page Co-operation (*) Ekopanely (*)