Často kladené dotazy (FAQ)

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.


1. Na jaké podklady se používá hliněná omítka? Jsou potřeba tzv. nosiče omítky?
Hliněné omítky CLAYGAR se používají na všechny podklady, na které se dosud aplikovaly běžné omítky. Masivní podklady z pórobetonových tvárnic (např. YTONG) je před omítnutím nutno vydatně navlhčit. U staveb ze dřeva se nejprve na hrubé pažení, OSB nebo příchytné desky připevní rákosová rohož CLAYGAR sloužící jako nosič omítky. Dřevovláknité měkké izolační desky se omítají přímo. U dřevěných staveb nebo u podkladů vystavených tepelnému namáhání se do nejvrchnější vrstvy omítky zapracuje výztuž z jutové tkaniny.
2. Lze použít hliněné omítky i na stěny se stěnovým vytápěním?
Stěny se stěnovým vytápěním lze omítat hliněnýmii omítkami CLAYGAR zcela bez omezení. Po namontování systému topení na zeď se nanese vrstva základního hliněného nátěru CLAYGAR HS 00. Po jejím zaschnutí se aplikuje druhá vrstva hliněné omítky CLAYGAR HH 04 včetně výztuže z jutové tkaniny. Opět se nechá zaschnout. Následně lze pokračovat vrchní hliněnou omítkou CLAYGAR HJ 02 nebo barevnou hliněnou omítkou CLAYCO.
3. Je nutné namontované stěnové topení před omítáním stěn předehřívat, aby se zabránilo vzniku trhlin v hliněné omítce?
Stěnový topný systém se před omítáním stěn nemusí předehřívat díky vysoké elasticitě hliněných omítek CLAYGAR. Ty se nanášejí za studena a stěnové vytápění se pak zapne na nejvyšší možnou teplotu. Tím se docílí rychlejší vysychání omítky. Trhliny v základní hliněné omítce CLAYGAR HH 04 vznikají zejména při vyšších tloušťkách vrstvy a jsou zcela normální. Zrnitost omítek CLAYGAR je zvolena tak, aby následující vrstva jemné hliněné omítky CLAYGAR HJ 02 měla optimální povrch k přilnutí, a proto vrstva z hliněné omítky CLAYGAR HJ 02 zůstává celistvá a bez trhlin.
4. Kdy je hliněná omítka již suchá?
Jakmile se barva povrchu hliněné omítky CLAYGAR změní po celé ploše z tmavě na světle béžovou, lze říci, že omítka je již suchá a pevná. Čím je výměna vzduchu intenzivnější, tím rychleji hliněná omítka schne. Vysychání hliněné omítky CLAYGAR znamená odpařování záměsové vody, a proto nelze dobu schnutí přesně stanovit. Hliněné omítky CLAYGAR nanesené na běžné suché cihlové zdivo v obvyklé tloušťce vrstvy vysychají při dostatečné ventilaci řádově několik dní. Základní pravidlo: při dostatečném větrání vyschne za 1 den vrstva o tloušťce 1 až 1.5mm. Pokud se hliněná omítka aplikuje při nižších teplotách např. v zimě, může být potřeba uměle ji vysoušet. Při vyšších teplotách v létě hliněná omítka schne rychleji. Výhoda: v případě, že se hliněná omítka CLAYGAR nanáší na stěny s namontovaným topným systémem, ihned po omítnutí lze topení zapnout na nejvyšší výkon a omítka vyschne cca za 24 až 48 hodin. Hliněná omítka CLAYGAR se nemůže „spálit“, protože na rozdíl od běžných omítek při tuhnutí v ní neprobíhají žádné chemické reakce s vodou.
5. Při jakých teplotách lze zpracovávat hliněnou omítku?
Hliněná omítka CLAYGAR by se neměla zpracovávat při teplotách nižších než +10°C.
6. Lze čerstvou hliněnou omítku vystavit působení mrazu?
Teploty pod bodem mrazu mohou hliněnou omítku CLAYGAR poškodit resp. zničit tak jako ostatní typy omítek. Z tohoto důvodu je nutné učinit opatření, která v průběhu schnutí chrání omítku před mrazem a dbát na dostatečné větrání. Ve srovnání s tradičními omítkami tu je jeden rozdíl — mrazem poškozenou hliněnou omítku lze sundat a opětovně zpracovat. Po vyschnutí je hliněná omítka odolná i vůči extrémně nízkým teplotám.
7. Co se stane, když jíl zmrzne?
Zkušenosti ukazují, že teploty pod bodem mrazu vlhký jíl nepoškozují.
8. Mohou se do hliněných omítek CLAYGAR přidávat další příměsi?
Hliněné omítky CLAYGAR jsou již hotové směsi, které se přidáním záměsové vody rozdělávají na potřebnou konzistenci tak, aby je bylo možno nanášet. Do hliněné omítky se nesmí přidávat žádné další přísady např. cement, vápno, sádru nebo jiné chemické látky, protože by to mohlo vést k nežádoucím změnám stavebně–fyzikálních resp. stavebně–biologických vlastností hliněné omítky CLAYGAR.
9. Co to znamená, když se na povrchu hliněné omítky objeví plíseň?
Obecně lze říci, že hliněné povrchy, vyznačující se malou zbytkovou vlhkostí (zpravidla pod 5%) a schopností rychle vylučovat vlhkost, nejsou vhodnou živnou půdou pro plísně. Ty totiž potřebují k růstu vyšší vlhkost (více než 15%) a určitý čas. Plísně se mohou tvořit na povrchu hliněné omítky CLAYGAR pouze v průběhu jejího schnutí, a to jen tehdy, není–li zajištěno dostatečné odvětrávání. Jakmile hliněná omítka CLAYGAR vyschne, plíseň již nemá živnou půdu. Zkušenosti ukazují, že na povrchu hliněných omítek CLAYGAR nevznikají ani za nepříznivých podmínek nebezpečné druhy plísní. Důvodem tohoto pozitivního výsledku je skutečnost, že používáme konopnou řezanku jako organické plnivo hliněných omítek místo levné slámy která je více náchylná k vzniku plísní.
10. Mohou hliněné omítky vyvolávat alergie?
Dosud nejsou známy žádné alergické reakce na přírodní hlínu. Hlína jako materiál je snášena velmi dobře. Hliněné omítky CLAYGAR jsou schopny výrazně pohlcovat škodlivé látky, např. kuchyňské páry, cigaretový kouř a ostatní látky způsobující potíže alergikům.
11. Do kterých místností je vhodné použít hliněné omítky CLAYGAR?
Z hlediska dlouhodobé investice do zdravého mikroklimatu se doporučuje použít hliněné omítky CLAYGAR do všech místností. Vlastnosti hliněné omítky sloužící jako „lapač páry“ oceníte zejména v koupelně. Již nebudete mít „zapocená“ zrcadla, a i kdyby se po dlouhém sprchování zrcadla přeci jen zamlžila, za velmi krátkou dobu to zmizí. Ani plíseň v rozích nebo ve spárách nebude mít žádnou šanci, omezíte–li obložení stěn na dostačující míru a „neuzavřete“ si celou koupelnu obkladačkami až ke stropu. Tím byste vytvořili relativně velké studené plochy, na kterých bude vodní pára kondenzovat a které se budou zamlžovat.
12. Jaké vrchní nátěry lze nanášet na hliněnou omítku?
Čistě technicky vzato, na hliněné omítky CLAYGAR lze použít všechny druhy difúzně otevřených barev. Optimální je ponechat povrch hliněné omítky bez nátěru resp. aplikovat barevnou hliněnou omítku CLAYCO pro dosažení požadovaného barevného odstínu. Další možností jsou čistě vápenné nebo kaseinové barvy. Důležité při tom je, aby vrchní nátěr byl paropropustný a kapilárně vodivý, protože by v opačném případě snižoval efekt hliněné omítky CLAYGAR.
13. Mohou se z hliněné omítky uvolňovat částice písku?
Hliněné omítky CLAYGAR neobsahují žádné chemické stabilizátory, které by za všech okolností zamezovaly uvolňování zrnek písku z omítky. Pokud se povrch pravé hliněné omítky opracovává v technologicky nevhodném okamžiku, nelze vyloučit, že se uvolňují zrnka písku. Když už poškození povrchu hliněné omítky nehrozí (již „zavadnul“), měl by se zahladit, aby tak získal výslednou pevnost. Povrchy stěn, omítnuté hliněnou omítkou a následně vyhlazené gumovou stěrkou, se před natíráním barvou lehce očistí jemným koštětem, čímž se odstraní uvolněná zrnka písku. K opracování povrchu ploch, které mají zůstat bez barevného nátěru tj. v přírodní barvě hliněné omítky CLAYGAR, se hodí dřevěná lať resp. lať s lehčenou gumou (styropor) nebo zednické hladítko. Tato technika je poněkud pracnější než použití gumové stěrky.
14. Jaká je životnost hliněné omítky CLAYGAR?
Hliněné omítky CLAYGAR, které byly provedeny technologicky správně, „přežívají“ po mnoho generací a díky své dlouhé životnosti umožňují stavět ekologicky. Pevnost pravé hliněné omítky CLAYGAR se časem dokonce zvyšuje. Mnoho stavení z hlíny je starých i několik set let. Pokud se po čase rozhodnete pro rekonstrukci, můžete hliněnou omítku CLAYGAR použít opakovaně.
15. Neztrácí hliněné omítka v důsledku vlhkého vzduchu pevnost (neměkne)?
Ne, neměkne. Ani v koupelně, kde se při sprchování nebo po koupeli tvoří hodně páry, neztrácí hliněná omítka CLAYGAR svoji pevnost. Hliněné omítky mají schopnost absorbovat velké množství vlhkosti, aniž by jim to škodilo. Dosáhne–li vlhkost hliněné omítky CLAYGAR rovnovážné hodnoty, omítka už nepohlcuje vzdušnou vlhkost a zůstává mechanicky pevná.
16. V jaké formě se dnes jíl uplatňuje v moderní výstavbě domů?
I jíl (hlína), jehož zásoby jsou v přírodě teoreticky skoro nevyčerpatelné, by se jako surovina měl používat smysluplně a šetrně. V případě konstrukce zdí jde zejména o optimální poměr mezi jejich hmotností akumulující teplo a tepelně–izolační schopností. U nízkoenergetických budov je optimální množství hutného jílového materiálu tloušťky 3 až 8cm. Při těchto dimenzích je zajištěna také schopnost jílové omítky regulovat vzdušnou vlhkost. Kombinace jílu jako těžkého a mnohostranně využitelného stavebního materiálu a lehkého, vysoce odolného dřeva umožňuje stavět optimalizované konstrukce, které slučují veškeré výhody masivních i odlehčených staveb.
17. Dají se sádrokartonové desky omítat hliněnou omítkou pro zlepšení mikroklimatu v místnosti?
Je to samozřejmě možné. Sádrokartonové desky, které se používají při technologii suchých staveb, jsou určeny pro následné stěrkování a natírání. Před nanesením hliněné omítky CLAYGAR je nutné tyto desky nejprve penetrovat např. Duvilaxem s obsahem křemičitého písku pro zvýšení adheze. Aby se mohly projevit příznivé účinky hliněné omítky CLAYGAR na mikroklima, např. schopnost pohlcovat vlhkost ze vzduchu, měla by se aplikovat v tloušťce vrstvy nejméně 20 — 25mm.
18. Lze hliněné stavební materiály CLAYGAR používat při sanaci starších objektů?
starších objektů, postavených kolem roku 1900, jsou ze stavebně–fyzikálního hlediska optimálním řešením hliněné omítky CLAYGAR. Systém CLAYGAR, sestávající ze slaměných ekopanelů pro tepelnou izolaci obvodového zdiva zvnitřku a z hliněných omítek, byl vyvinut zejména k sanaci a zlepšení energetické účinnosti starších budov. U mladších budov je výběr možností širší, ale i zde by měla první volba padnout na hliněné stavební materiály s ohledem na jejich potenciál pro zlepšení mikroklimatu a pocitu komfortu v interiéru resp. možnost instalovat pod hliněnou omítku CLAYGAR stěnové topení. Nabízíme Vám poradenství ve Vašem regionu příp. osobní návštěvu objektu určeného k sanaci, naším aplikačním technikem. Každý objekt by měl být individuálně posouzen tak, aby na základě provedené analýzy mohla být navržena komplexní a vhodná koncepce sanačních prací.
19. Lze hliněné omítky CLAYGAR zpracovávat také strojově?
Ano, jsou k dostání speciální omítací stroje, ale hliněné omítky CLAYGAR lze zpracovávat i pomocí běžných omítaček.
20. Jaké jsou skutečné výhody hliněné omítky CLAYGAR?
Hliněná omítka CLAYGAR má řadu výhodných a jedinečných vlastností. Jediným pojivem hliněné omítky CLAYGAR je v ní obsažený jíl. Na trhu se sice vyskytují výrobky označené jako „hliněné omítky“, ty se ale od hliněných omítek CLAYGAR liší, protože jíl v nich neslouží jako pojivo, ale jako přísada a barevný pigment. Svými vlastnostmi se tyto omítky blíží spíše vápenným resp. sádrovým omítkám. Dále jsou k dostání „jílové omítky“ s normální hodnotou pH, které jsou chemicky stabilizované, což běžný spotřebitel prakticky nemá možnost zjistit. Běžně používané stavebně–chemické přídavné látky mohou mít vliv na mikroskopické kapiláry (póry) jílu a úplně změnit jeho příznivé vlastnosti. Hliněné omítky CLAYGAR mají mimořádně pozitivní účinek na mikroklima právě díky velké poréznosti a velmi jemným kapilárám v jílu (velikost pórů < 1 miliontina mm). Proto má jediný gram jílu vnitřní povrch cca 20m2, což je mnohem více než u ostatních stavebních materiálů. Díky velkému vnitřnímu povrchu je hliněná omítka CLAYGAR schopna pohlcovat a regulovat vlhkost v místnosti. Přednosti jílových stavebních materiálů se přidáním stabilizátorů snadno ztrácejí, protože extrémně porézní přírodní jíl reaguje citlivě na příměsi.
21. Jak chápat význam pojmu „trvalá udržitelnost/ekologičnost“ v případě stavebního materiálu?
Výroba a použití stavebních materiálů nemají zatěžovat životní prostředí a zhoršovat životní podmínky budoucích generací. CLAYGAR — přírodní hlína bez stabilizátorů splňuje jako stavební materiál tato kritéria nejlépe — lze jej používat opakovaně a bez odpadu, v porovnání s ostatními stavebními materiály se při jeho výrobě spotřebovává nepatrné množství energie. V kombinaci s přírodním materiálem, jako je dřevo, umožňuje stavět objekty s kvalitní tepelnou izolací a minimální spotřebou energie na vytápění.
22. Proč bychom se dnes měli vracet znovu ke hlíně jako ke stavebnímu materiálu?
Dnešní moderní člověk tráví až 90% času v uzavřených místnostech, a proto je ze zdravotního hlediska velmi důležité, jakými stavebními materiály je v budovách obklopen. Hlína jako stavivo nabízí ve své přírodní, chemicky nemodifikované formě vhodnou alternativu ke konvenčním stavebním materiálům. Při odborném naplánování pak lze dokonale skloubit všechny ekonomické, ekologické a stavebně–biologické výhody, které nám hlína jako stavební materiál poskytuje.
23. Může jíl pohlcovat škodlivé látky a neutralizovat zápachy?
Přírodní hliněné omítky CLAYGAR jsou schopny účinně odbourávat resp. zachycovat škodlivé látky jako např. cigaretový kouř ve vzduchu a neutralizovat pachy. Přesný mechanismus tohoto působení není dosud příliš znám.
24. Je pravda, že se při výrobě a zpracování hliněné omítky CLAYGAR spotřebovává málo energie?
Ano je to pravda, výroba ekologických hliněných omítek CLAYGAR je v porovnání s běžními stavebními materiály při výrobě mnohonásobně energeticky úspornější.
25. Jaká je životnost hliněné omítky CLAYGAR?
V celé střední Evropě se do dnešních dnů zachovalo hodně historických hliněných staveb, které jsou důkazem staleté trvanlivosti hliněných stavebních materiálů. Pokud se hliněné stavbě věnuje náležitá péče, hlína předčí svou životností celou řadu jiných stavebních materiálů.
26. Může hlína poškodit dřevo jako stavební materiál, když se s ním dostane do kontaktu?
Ne, nemůže. Přírodní jíl v suchém stavu absorbuje díky kapilárnímu efektu veškerou vlhkost ze dřeva. V normálním vnitřním prostředí je zbytková vlhkost jílu cca < 5%, což je výrazně méně než u dřeva, a proto, jak bylo empiricky zjištěno, jíl (hlína) konzervuje dřevo po velmi dlouhou dobu. Z tohoto důvodu se dřevěné trámy zazdívají přímo jen pomocí čistě jílové malty. Kdyby se použila malta vápenná nebo vápenocementová, muselo by se dřevo od zdiva separovat, protože by v opačném případě mohlo dojít k jeho poškození.
27. Jsou hliněné materiály vhodné i pro stavby prováděné svépomocí?
V zásadě platí, že řada stavebních technik s použitím hliněných materiálů CLAYGAR je vhodná i pro domácí kutily. Hliněné omítky CLAYGAR jsou hotovy k použití a rozdělávají se pouze přidáním vody. Hliněné omítky CLAYGAR umožňují naplno rozvinout fantazii a kreativitu stavebníků.
28. Je hlína bezodpadový materiál?
Ano, je. Přírodní, hliněné stavební materiály lze používat opakovaně libovolně často — jsou „recyklovatelné“. Případně po rekonstrukci objektu lze zbylé množství hliněné malty/omítky zkompostovat společně s ostatním biologickým odpadem. Při správném směšovacím poměru pak v kompostu vzniká hodnotný jílovitý humus, který společně s pískem půdu kypří a zvyšuje její úrodnost.
29. Je pravda, že hliněný povrch má dvakrát větší zpětné vyzařování tepla než běžně používané stavební materiály?
Ano, tento efekt se uvádí velmi často v odborné literatuře. V praktickém životě většina lidí tento rozdíl subjektivně pociťuje — v místnosti omítnuté přírodní hliněnou omítkou CLAYGAR se při stejné teplotě cítí jednoduše příjemněji, než v místnosti s běžnou vápenou nebo cementovou omítkou.
30. Jaké penetrace podkladu se hodí pod hliněné omítky CLAYGAR?
Staré hliněné omítky se před opětovným omítnutím penetrují pouze vodou — dobře navlhčit vodou a zdrsnit povrch je postačující. V případě velmi savých podkladů se doporučuje použít disperzní penetraci, která obsahuje jako plnivo křemičitý písek, čímž se savost podkladu omezí a povrch získá potřebnou drsnost. V zásadě se nedoporučuje obkládat hliněnou omítku obkládačkami. Keramický obklad by uzavřel neprodyšně povrch a eliminoval by tak příznivý efekt hliněné omítky CLAYGAR.
31. Jaké jsou zkušenosti s kaseinovými barvami?
Kombinace hliněné omítky CLAYGAR a pravé kaseinové barvy se osvědčila nejlépe. Kaseinový nátěr schne na hliněné omítce CLAYGAR nejkratší dobu a je dlouhodobě stabilní — časem nežloutne, je výborně zpracovatelný, trvanlivý a odolný vůči rozmazání. Kaseinové barvy se dodávají jako suchý prášek, který neobsahuje žádné konzervační látky.
32. Existují také imitace kaseinových barev?
Podobně jako u hliněných omítek, i v případě kaseinových barev existují imitace (náhražky), které jsou vlastně běžné barvy s přídavkem malého množství kaseinu. Tyto směsi mohou být náchylné ke žloutnutí a zpravidla obsahují konzervační činidla, protože se dodávají v tekuté formě, hotové k přímému použití, v uzavřených obalech.
33. Kdy nelze použít kaseinové barvy?
Kaseinové barvy se v žádném případě nepoužívají na vlhké podklady, které jsou problematické i z hlediska aplikace jiných barev. Kaseinové barvy potřebují vyschnout za 24 hodin, aby byly trvanlivé. Staré, špatně přilnavé nátěry je nutné před natíráním kaseinovými barvami úplně odstranit, aby nový nátěr získal potřebnou adhezi k podkladu.
34. Co je to „jílová barva“?
Tento znovu objevený pojem neznamená nic konkrétního, pravděpodobně má evokovat pozitivně vnímaný pojem „hlína (jíl)“. Různobarevné druhy jílů se již od pradávna přidávaly jako pigment do barev. Názvy různých druhů barev jsou odvozeny od pojiva, které je v nich v převážné míře obsažené: např. vápno — vápenné barvy, kasein — kaseinové barvy, barvy na bázi syntetické pryskyřice apod. Jíl však není vhodný jako pojivo barev na stěny.
35. Co znamená hodnota „pH“?
Hodnota pH rovna 7 znamená neutrální látku/prostředí, zvyšující se pH (7 až 14) znamená zásadité prostředí (louh), hodnota pH v rozmezí 7 až 0 označuje kyselé prostředí (kyselina). Hliněné omítky CLAYGAR mají pH kolem 7, to znamená, že jsou neutrální. Z tohoto důvodu lze hliněné omítky CLAYGAR zpracovávat bez speciálních ochranných prostředků. Ani při jejich strojovém zpracování se nevyžadují speciální bezpečnostní opatření. Napodobeniny hliněných omítek obsahují stabilizátory jako např. vápno, sádru nebo jiné agresivní chemické látky a mají obvykle hodnotu pH 8 až 10. Proto je při jejich zpracování nutno vždy dbát na bezpečnost a ochranu zdraví.
36. Co znamená difúzní odpor materiálu (faktor µ)?
Takzvaný faktor µ neboli činitel difúzního odporu materiálu vyjadřuje, jak je tento materiál „parotěsný“ tj. jak velký odpor klade proti šíření vodní páry. Stanovuje se jako relativní hodnota vztažená k odporu, který klade vzduch proti šíření vodní páry. Čím vyšší je faktor µ, tím nižší je paropropustnost stavebního materiálu. Stavebně biologické hodnocení konstrukcí by však mělo zohledňovat celkově dosažený efekt a neomezovat se na jediný faktor, jako je např. hodnota difúzního odporu.
37. Jaké jsou hodnoty difúzního odporu (µ) některých stavebních materiálů?
Tepelně–izolační materiály:
Rákosová izolace, svázaná drátem1
Izolace z ovčí vlny1
Izolační konopný filc1
Minerální (skelná) vata1
Měkké dřevovláknité izolační desky5
Korkové izolační desky5—10
Polystyrénové izolační desky150
Desky pro technologii suché výstavby:
Hliněné desky6
Sádrokartonové desky8
Omítky:
Hliněná omítka CLAYGAR5—10
Sádrová omítka10
Vápenná omítka15—25
Vápeno—cementová omítka15—25
Omítka na bázi syntetické pryskyřice50—200
Zdicí stavební materiály:
Zdivo z nepálených cihel CLAYGAR CEB 1025—10
Normální beton70—150
Dřevo35
Dřevotřískové desky70—400