Hliněné omítky

Jsou výzvou pro současné obytné stavby i stavby budoucí, spojují v sobě komfortní bydlenízdravé klima, aniž by zatěžovaly naše životní prostředí.

Vzorkovník barevných hliněných omítek CLAYGAR

Hliněné omítky CLAYGAR jsou vyrobeny z písku a jílu, písek je plnivo a jíl má funkci pojiva.

Tyto základní složky hliněné omítky nám řeknou vše o výhodách ale i nevýhodách při jejích využití. Naše hliněné omítky CLAYGAR neobsahují žádné hydraulické pojivo, žádné škodlivé přísady. Jejich požití je velice jednoduché, možnosti tvarování povrchu prakticky neomezené. Hliněné omítky CLAYGAR jsou plně recyklovatelné. Prostým rozmícháním zatvrdle omítky získáme opět použitelnou omítkovou směs. Hliněné omítky CLAYGAR jsou použitelné na jakýkoli podklad a žádným způsobem nepoškozují stav podkladu.

Nejdůležitější vlastnosti hliněných omítek CLAYGAR z hlediska vnitřního klimatu a kvality bydlení je jejich schopnost regulace relativní vlhkosti vzduchu v prostoru. Omítky CLAYGAR, díky své difúzní otevřenosti a schopnosti akumulace odebírají vodní páry ze vzduchu v případě vyššího zvlhčení v místnosti a naopak zvlhčují vzduch příliš suchý. Hliněné omítky CLAYGAR jsou schopny výrazně pohlcovat škodlivé látky, např. kuchyňské páry, cigaretový kouř a ostatní látky způsobující potíže alergikům. Hliněné omítky CLAYGAR konzervují dřevo při použití na dřevostavbách nebo při jejich rekonstrukci, neboť udržují jeho stálou přirozenou vlhkost a v neposlední řadě mají výbornou schopnost akumulovat teplo.

Podařilo se nám zajistit dostatečné množství suroviny se stejnou kvalitou tak, aby nebyly nutné žádné chemické přísady. Poměr pojiva plniva je pečlivě vyvážen v závislosti na vlastnostech jílu, tak aby nedocházelo ke vzniku trhlin nebo naopak aby nebyly zhoršeny základní pevnostní vlastnosti omítky.


Hliněné omítky NATURE

Hliněná omítka CLAYGAR HS 00

Popis:

Průmyslově vyráběná hliněná omítka, používaná jako hliněný podhoz s vysokým podílem jílu.

Složení:

Jíl, přírodní písky, bez dalších přísad.

Použití:

Hliněný podhoz CLAYGAR HS 00 je vhodný jako kontaktní můstek mezi vrstvami hliněných omítek, zvyšuje přilnavost mezi jednotlivými vrstvami omítek. Není vhodný na všechny druhy stavebních podkladů viz tabulka technologické postupy.

Spotřeba:
Tloušťka omítky Spotřeba omítkové směsi
1 mm 1,7 kg / m2
3 mm 3,4 kg / m2
Technické údaje:
vydatnost 6m2 / balení / 2–3mm
zrnitost < 1,5mm
spotřeba vody 10l na balení
pevnost v tlaku 1 N/mm2
součinitel tepelné vodivosti 0,76 W/mK2
faktor difúzního odporu < 10
Zpracování:

Podklad — podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý.

Míchání — CLAYGAR HS 00 hliněný podhoz se namíchá na konzistenci jogurtu cca 10l vody na balení, může se míchat ručně nebo strojně.

Nanášení — CLAYGAR HS 00 hliněný podhoz se nanáší zednickou lžící, je možné použít i strojní nanášení, tloušťka vrstvy cca 2–3mm.

Všeobecné pokyny — teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 °C, přímé vyhřívaní omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášet na suchý podklad.

Bezpečnost práce:

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2–3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou je dermatologicky prospěšný.

Skladovatelnost:

Na dřevěném roštu, neomezena.

Zajištení kvality:

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

Hliněná omítka CLAYGAR HH 04 s konopným pazdeřím

Popis:

Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi.

Složení:

Jíl, přírodní písky, konopné pazdeří.

Použití:

Vnitřní jádrová hliněná omítka CLAYGAR HH 04 je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro větší tloušťky. Tato hliněná omítka je také vhodná ke spárování roubení.

Spotřeba:
Tloušťka omítky Spotřeba omítkové směsi
1,5 cm 22,5 kg / m2
2 cm 30 kg / m2
2,5 cm 37,5 kg / m2
3 cm 45 kg / m2
3,5 cm 52,4 kg / m2
Technické údaje:
vydatnost 2,2m2 / balení / 1cm
zrnitost 0–4mm
spotřeba vody 6–8l na balení
pevnost v tlaku 1 N/mm2
součinitel tepelné vodivosti 0,76 W/mK
faktor difúzního odporu < 10
Zpracování:

Podklad — podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. Před vlastním omítáním je nutné mít podklad připraven dle technologických postupů pro daný typ podkladu viz tabulka technologické postupy.

Míchání — CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdřív dát vodu) cca 6–8l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně.

Nanášení — CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se nanáší ručně lžíci nebo strojně omítacím strojem na suchý podklad. Při celkové tloušťce omítky větší než 3cm je nutno omítku nanést ve více vrstvách. Přičemž je nutné před nanášením každé další vrstvy dodržet technologickou přestávku cca 1cm 1 den až do úplného vyschnutí další vrstva může být nanášena až důkladně vyschnutou předchozí vrstvu. Menší trhliny nejsou na závadu budou uzavřeny vrchní omítkou.

Bezpečnost práce:

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2–3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou dermatologicky prospěšný.

Skladovatelnost:

Na dřevěném roštu, neomezena.

Zajištení kvality:

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

Hliněná omítka CLAYGAR HH 04

Popis:

Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi.

Složení:

Jíl a přírodní písky.

Použití:

Vnitřní jádrová hliněná omítka CLAYGAR HH 04 je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro větší tloušťky. Tato hliněná omítka je také vhodná ke spárování roubení.

Spotřeba:
Tloušťka omítky Spotřeba omítkové směsi
1,5 cm 22,5 kg / m2
2 cm 30 kg / m2
2,5 cm 37,5 kg / m2
3 cm 45 kg / m2
3,5 cm 52,4 kg / m2
Technické údaje:
vydatnost 2,2m2 / balení / 1cm
zrnitost 0–4mm
spotřeba vody 6–8l na balení
pevnost v tlaku 1 N/mm2
součinitel tepelné vodivosti 0,76 W/mK
faktor difúzního odporu < 10
Zpracování:

Podklad — podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. Před vlastním omítáním je nutné mít podklad připraven dle technologických postupů pro daný typ podkladu viz tabulka technologické postupy.

Míchání — CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdřív dát vodu) cca 6–8l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně.

Nanášení — CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se nanáší ručně lžíci nebo strojně omítacím strojem na suchý podklad. Při celkové tloušťce omítky větší než 1cm je nutno omítku nanést ve více vrstvách. Přičemž je nutné před nanášením každé další vrstvy dodržet technologickou přestávku cca 1cm 1 den až do úplného vyschnutí další vrstva může být nanášena až důkladně vyschnutou předchozí vrstvu. Menší trhliny nejsou na závadu budou uzavřeny vrchní omítkou.

Bezpečnost práce:

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2–3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou dermatologicky prospěšný.

Skladovatelnost:

Na dřevěném roštu, neomezena.

Zajištení kvality:

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

Hliněná omítka CLAYGAR HJ 02

Popis:

Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi. Pro vnitřní použití.

Složení:

Jíl, přírodní písky, organické pojivo.

Použití:

Vnitřní jemná hliněná omítka CLAYGAR HJ 02 s pozitivními biologickými a ekologickými vlastnostmi, je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5mm.

Spotřeba:
Tloušťka omítky Spotřeba omítkové směsi
1 mm 1,6 kg / m2
2 mm 3,2 kg / m2
3 mm 4,8 kg / m2
4 mm 6,4 kg / m2
5 mm 8 kg / m2
Technické údaje:
vydatnost 3,7m2 / balení / 5mm
zrnitost < 0,7mm
spotřeba vody 6–8l na balení
pevnost v tlaku 1 N/mm2
součinitel tepelné vodivosti 0,76 W/mK
faktor difúzního odporu < 10
Zpracování:

Podklad — podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. Podkladem pro CLAYGAR HJ 02 je hrubá hliněná omítka CLAYGAR HH 04 nebo jiné vhodně upravené povrchy.

Míchání — CLAYGAR HJ 02 jemná hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdřív dát vodu) cca 6–8l vody na balení. Omítá se ručně.

Nanášení — CLAYGAR hliněná omítka se nanáší ručně plechovým nebo plastovým hladítkem ve dvou vrstvách na suchý podklad. 1. vrstva je srovnávací a 2. vrstva je vrstvou finální, která se po zavadnutí upraví durenovým hladítkem.

Všeobecné pokyny — teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10°C, přímé vyhřívaní omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášíme na suchý podklad.

Bezpečnost práce:

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2–3min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou je dermatologicky prospěšný.

Skladovatelnost:

Na dřevěném roštu, neomezena.

Zajištení kvality:

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.

Hliněná omítka CLAYGAR HJ 02 s konopným pazdeřím

Popis:

Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi.

Složení:

Jíl, přírodní písky, organické pojivo, konopné pazdeří.

Použití:

Vnitřní jemná hliněná omítka s konopným pazdeřím slouží jako dekorativní omítka, je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5mm.

Spotřeba:
Tloušťka omítky Spotřeba omítkové směsi
1 mm 1,6 kg / m2
2 mm 3,2 kg / m2
3 mm 4,8 kg / m2
4 mm 6,4 kg / m2
5 mm 8 kg / m2
Technické údaje:
vydatnost 3,7m2 / balení / 5mm
zrnitost < 0,7mm
spotřeba vody 6–8l na balení
pevnost v tlaku 1 N/mm2
součinitel tepelné vodivosti 0,76 W/mK
faktor difúzního odporu < 10
Zpracování:

Podklad — podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. Podkladem pro CLAYGAR HJ 02 je hrubá hliněná omítka CLAYGAR HH 04 nebo jiné vhodně upravené povrchy.

Míchání — CLAYGAR HJ 02 jemná hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdřív dát vodu) cca 6–8l vody na balení. Omítá se ručně.

Nanášení — CLAYGAR hliněná omítka se nanáší ručně plechovým nebo plastovým hladítkem ve dvou vrstvách na suchý podklad. 1. vrstva je srovnávací a 2. vrstva je vrstvou finální, která se po zavadnutí upraví durenovým hladítkem.

Všeobecné pokyny — teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10°C, přímé vyhřívaní omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášíme na suchý podklad.

Bezpečnost práce:

Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2–3min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou je dermatologicky prospěšný.

Skladovatelnost:

Na dřevěném roštu, neomezena.

Zajištení kvality:

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.


Barevné hliněné omítky CLAYCO

Barevné přírodní hliněné omítkové směsi Clayco jsou určené pro vnitřní použití, vhodné pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu pro tloušťky do 5 mm.

Barevnosti omítkových směsí blanco, rot a nego je docíleno pouze použitím přírodně zbarvených jílů a ostatní barevné odstíny jsou dobarvovány přírodními hlinkami nebo minerálními pigmenty.

Další barevné variace je možné si vytvořit mícháním omítek blanco a přírodních pigmentů.

Finální úprava hliněných omítek může být provedena různými technikami. Jednou z nich je filcování, kde dochází k vystoupení jemného písku na povrch a další je tkz. glajtování nerezovým hladítkem, kterým docílíme vyhlazeného pevného povrchu. Hliněné omítky je možné oživit příměsí bylin, korálových písků nebo plastickými tvary. Povrch hliněných omítek nepotřebuje již žádné úpravy (malbu).

I přes pečlivé dodržení receptur a kontrolu surovin může dojít k odchylkám barevnosti. Povrch hliněných omítek není barevně sjednocen.

Vytvořte si působivý interiér s uklidňující atmosférou s použitím barevných hliněných omítek CLAYCO.

Barevné variace:

Popis:

Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi.

Složení:

Výběrové jíly, přírodní písky, organické pojidlo, přírodní pigmenty bez dalších přísad.

Použití:

Barevné hliněné omítka CLAYCO jsou vhodné pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelné, vhodné pro tloušťky do 5mm.

Charakteristika:

Finální omítka, kterou je možné použít k dekorativním účelům bez dalších povrchových úprav nebo je možné ji opatřit nátěrem (nutno zvolit takové nátěry, aby byly zachovány vlastnosti hliněného povrchu). Finálního povrchu docílíme filcováním nebo hlazením. Vzhledem k vlastnostem hliněného materiálu nelze s omítkami vytvářet dokonale barevně zjednocené, hladké a rovné plochy. Hliněný povrch má menší odolnost v otěru než klasické vápenné nebo vápenocementové povrchy, která se projeví při finální úpravě omítky filcováním.

Technické údaje:
vydatnost 3,7m2 / balení / 5mm
zrnitost 0,7mm
spotřeba vody 6–8l na balení
pevnost v tlaku 1 N/mm2
součinitel tepelné vodivosti 0,76 W/mK
faktor difúzního odporu < 10
Zpracování:

Před samotným nanášením omítky je nutné podklad řádně navlhčit. Omítka se nanáší ručně plastovým nebo plechovým hladítkem ve 2 vrstvách. První vrstvu natáhneme v tloušťce 1–2mm na vyrovnaný zvlhčený podklad. Po částečném zavadnutí (povrch nelepí — je měkký) se následně nanese druhá vrstva pomocí plastového, nebo nerezového hladítka v tloušťce 1,5–2,5mm. Po zavadnutí se provede filcování pomocí durenového (molitanového) hladítka nebo se omítka vyhladí nerezovým hladítkem (povrch se nedrolí). Je nutné provádět hlazení co nejmenším počtem tahů, jinak dochází ke vzniku šedých šmouh, které nelze odstanit! Tyto šmouhy vznikají i při hlazení příliš suché omítky, proto je nutné při přeschnutí povrchu jej zvlhčit pomocí ručního rozstřikavače. Pokud zvolíte úpravu omítky filcováním, je nutné aby hladítko nebylo mokré, ale pouze vlhké, jinak dochází k vyplavování jemných částic omítky. Po úplném vyschnutí omítky je potřeba povrch zbavit od částic písku ometením. Příliš rychlé vysychání může zapříčinit vznik trhlin, stejně jako nerovnoměrné natažení na stěnu. Pro bezproblémové vysychání je potřebné zajistit dostatečné vytápění a současně odstraňovat přebytečnou vlhkost větráním. Hliněná omítka se nesmí nanášet na nevyzrálé podklady (cementový, lepidla atd.)

Bezpečnost práce:

Hliněné omítky CLAYCO jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2–3min. Při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody. Nevyvolávat zvracení. Při styku s kůží omýt zasažené místo vodou a mýdlem. V případě subjektivních potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Skladovatelnost:

Na dřevěném roštu, neomezena.

Zajištení kvality:

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.


Aromatické omítky CLAYROMA

Hliněná omítka CLAYROMA s květem levandule

Popis:

Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi.

Složení:

Jíl, přírodní písky, organické pojivo, sušený květ levandule.

Použití:

Vnitřní jemná hliněná omítka s květem levandule slouží jako dekorativní omítka vhodná do koupelen, kde dochází ke krátkodobému zvýšení vzdušné vlhkosti. Následkem toho se uvolňuje příjemná vůně s uklidňujícími a harmonizujícími účinky. Je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5mm.


Zdící malty CLAYMALT

Hliněná malta CLAYMALT CM 04

Popis:

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs pro ruční i strojní zpracování.

Složení:

Přírodní písky, hlína bez dalších přísad.

Použití:

Zdící malta pro nepálené hliněné cihly.

Spotřeba:
Tloušťka spáry Spotřeba maltové směsi
3mm 15 kg / m2
10 mm 40 kg / m2
Technické údaje:
vydatnost 5m2 / balení / 1–2mm
zrnitost 0–4mm
spotřeba vody 6–7l na balení
pevnost v tlaku 3 N/mm2
pevnost v tahu 1 N/mm2
součinitel tepelné vodivosti 0,76 W/mK
faktor difúzního odporu < 10
Zpracování:

Podklad — podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý.

Míchání — CLAYMALT CM 04 zdící malta se zamíchá s cca 6–7l vody na 30kg suché směsi. Může se míchat ručně nebo strojně.

Nanášení — Zdění probíhá ve smyslu platných norem a závazných předpisů (např. výrobce zdících materiálů), při dodržování řemeslných a zpracovatelských zásad. CLAYMALT CM 04 zdící malta po zaschnutí může být zase následně použita.

Všeobecné pokyny — teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C, přímé vyhřívaní omítky není povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady.

Bezpečnost práce:

Hliněná zdící malta CLAYMALT je vyrobena ze zdravotně nezávadných surovin, proto není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou vodou po dobu 2—3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou dermatologicky prospěšný.

Skladovatelnost:

Na dřevěném roštu, neomezena.

Zajištení kvality:

Kontrola prostřednictvím státem akreditované zkušebny.