Konopné izolace

Izolace z konopného vlákna s vynikajícími tepelně — akustickými izolačními vlastnostmi.

Vzorka konopné izoloce Naporowall

Alternativa neprodyšného a neekologického polystyrénu která je svými vlastnostmi srovnatelný s konvenčními izolacemi, ale zároveň reflektuje současný trend návratu k přírodním a ekologickým materiálům. Jsou dostupné každému, nikoli pouze lidem, kteří jsou ochotni si za „zelené“ materiály připlatit.

Výhody konopné izolace:


Termoizolační desky NAPOROWALL

Charakteristika:

Termoizolačni desky NAPOROWALL jsou vyrobené z konopného pazdeří a vláken s příměsi pojivých dvousložkových vláken a roztoku soli jako ochrany proti hořeni a plísním.
Desky jsou vyráběny metodou pneumatického rounotvořeni, lisováni a po tepelném zpracováni jsou na konci výrobní linky formátovany.

Použití:

Termoizolačni desky NAPOROWALL jsou tepelná a zvuková izolace pro použití do fasád, podlah a střech.
Na fasády se lepí a kotví na pevný podklad stěn. Na desky se dále aplikuje tmel, mřížka, penetrace, omítka a nátěr. Lepení bývá prováděno nanesením lepidla po obvodu a do 2 terčů ve středu desky, popř. celoplošně.
Desky se musí mechanicky kotvit 4—6 ks talířových hmoždinek na m2.
Do podlah je určena pod desky z litého betonu, anhydritové vyrovnávací potěry nebo pod dřevěné podlahy.

Mechanické vlastnosti:

Tloušťka (v mm): 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240

Délka × Šířka: 1000mm × 500mm

Složení:

Konopné pazdeří, konopné vlákno, pojivové vlákno, amonné soli (< 1%) (retardér hoření)

Fyzikální vlastnosti:
Objemová hmotnost 100 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti (λ) 0,040 W/mK
Propustnost vodní páry (W. 109) kg/m2.s. Pa 2,88
Součinitel difuzní vodivosti (δ) 45 kg / m2
Faktor difuzního odporu (µ) 1
Sorpční rovnovážná vlhkost pro 23/80 % 12
Odolnost proti ohni (DIN 4102) B2