Konopné izolace

Izolace z konopného vlákna s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Vzorka konopné izoloce Naporowall

Alternativa neprodyšného a neekologického polystyrénu která je svými vlastnostmi srovnatelný s konvenčními izolacemi, ale zároveň reflektuje současný trend návratu k přírodním a ekologickým materiálům. Jsou dostupné každému, nikoli pouze lidem, kteří jsou ochotni si za „zelené“ materiály připlatit.

Výhody konopné izolace:


Konopná izolace BIO Flex

Charakteristika:

Ohebné, pružné izolační materiály z konopných vláken. Tato vlákna jsou spojena speciálními lepivými vlákny do požadovaných tlouštěk přírodní úpravou proti plísním a hoření. Vyrábějí se nejmodernější, ekologicky šetrnou metodou Airlaid. Při výrobě jsou upraveny konopná vlákna, smíchané s termo lepivými vlákny (BiCo nebo PLA) a nanášeny patentovanou technologií v pneumatickém rouno tvořiči na výrobní pás, který přesouvá materiál do formovací pece.

Použití:
  • tepelná a zvuková izolace střešních konstrukcí
  • montovaných domů, dřevostaveb, roubenek atd.
  • jako tepelná a zvuková izolace částí staveb, obvodových stěn, stropů, podlah
  • staveb lehkých stěn a příček, podkroví
Skladování a manipulace:

S produktem se snadno manipuluje a je jednoduchý na aplikaci. Výrobek se balí do PE fólie, která je určena na krátkodobou ochranu pro povětrnostními vlivy. Obal je označen logem a výrobním štítkem, který specifikuje technické vlastnosti výrobku a doporučený způsob jeho aplikace. Pro dlouhodobé skladování, doporučujeme prostor v interiéru resp. skladování pod doplňkovým návlekem a nikoli v přímém kontaktu s terénem.

Složení:
Konopné vlákna 85%
BiCo nebo PLA vlákno 10—12%
Retardér hoření – soda 3—5%
Barva Přírodní béžová
Fyzikální vlastnosti:
Rozměry (šířka × délka) 110 × 60cm
Tloušťka 40—200mm
Objemová hmotnost 30 kg/m3 (± 10%)
Součinitel tepelné vodivosti (λ) 0,040 W/mK
Tepelná kapacita 1800 J·kg-1·K-1
Rozměrová stabilita při 70°C délka a šířka ±2%
tloušťka ±3mm
rovinnost 2mm
pravoúhlost 3mm/m
Reakce na oheň Třída E
Difúzní odpor 1,9µ
Krátkodobá nasákovost 8 kg/m2
Dlouhodobá nasákavost 12 kg/m2
Odolnost proti plísním 0

Konopná izolace Bio Panel

Charakteristika:

Tvrdé konopné desky jsou vyrobené z konopného pazdeří a konopných vláken s příměsí pojivých dvousložkových vláken a roztoku sody jako ochrany proti hoření a plísním. Desky jsou vyráběny metodou rounotvoření, lisování a po tepelném zpracování jsou na konci výrobní linky formátovány. S objemovou hmotností 100kg/m3 se jedná o unikátní tvrdé konopné desky s širokým uplatněním ve stavebnictví. Výhody tohoto organického materiálu jsou vynikající tepelné a zvukové izolační vlastnosti.

Použití:
  • zateplení fasád
  • zateplení podlah
  • zateplení nad krokve
Fyzikální vlastnosti:
Rozměry (délka × šířka) 110 × 60cm
Tloušťka 10/20/30/40/50/60/80/100 mm
Pojivo PES (Polyester)
Objemová hmotnost 95-110 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti (λ) 0,039 W/mK
Tepelná kapacita 1600 J·kg-1·K-1
Rozměr palety 120 × 120cm
Váha palety 200kg
Difúzní odpor 1,9µ
Odolnost proti ohni (DIN4102) B2
Reakce na oheň (DIN EN 13501-1) Třída E
Retardér hoření Soda (cca 1-3%)