O společnosti CLAYGAR s.r.o.

Banner Claygar s.r.o.

Firma CLAYGAR s.r.o. byla založena roku 2007 se záměrem přinést nové technologie v hliněném stavebnictví do České republiky. Hliněným stavebnictví se zabýváme již delší dobu, zaměstnáváme odborníky, kteří se tomuto odvětví věnují již od 90. let, tedy v době kdy byla tato technologie v České republice prakticky neznámá. Většina našich řadových zaměstnanců absolvovala praxi v zahraničí.

Důvěryhodnost naší společnosti potvrzuje i to, že sme získali výhradní zastoupení holandsko-dánské společnosti OSKAM pro Českou a Slovenskou republiku. Jelikož chceme, aby celá naše produkce byla na profesionální úrovni, všechny naše výrobky vyrábíme na speciálních strojích této společnosti pod přísnou kontrolou kvality prováděnou státem akreditovanou zkušebnou. Tím zaručujeme, že se k našim zákazníkům dostávají pouze stoprocentní výrobky. Hliněný materiál chápeme jako ekologický, jeho životnost však může být dlouhodobá jen s použitím moderních technologických postupů, které uplatňujeme při výrobě.

Naším cílem je, pomocí čistě přírodních produktů vytvářet trvalé hodnoty pro naše zákazníky, kvalitní trvalé bydlení, bezpečnost na celý život a pro zaměstnance atraktivní zaměstnání. Přitom bereme naši roli, jako zodpovědní členové společnosti vážně a orientujeme naše konání na ekologické, ekonomické a sociální aspekty, abychom byli i v budoucnosti úspěšní.


Identifikační údaje:

Obchodní název:
Claygar s.r.o.

Sídlo:
Denisova 291/35
Olomouc 772 00

Daňové identifikační číslo:
IČ: 27797724
DIČ: CZ27797724

Zastoupená:
Davidem Žemberem
jednatelem společnosti

Registrace:
v obchodním rejstříku vydaném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 29983