Práškové pigmenty

pro barevné tónování hliněných omítkových směsí, vápna, cementu, malířských pojiv a veškerých barev.
Určené pro interiér i exteriér.

Ukázka barevných pigmentů Claygar

Přírodní pigmenty jsou známé pro jejich jedinečnou barevnou škálu, jejich charakteristickou poloprůhlednost, oddolnost vůči času a skutečnost, že mohou být použity spolu s nejrůznějšími látkami (oleje, přírodní a syntetické pryskyřice, vápno apod.)

Nutnost vrátit se k barevným efektům minulosti a důraz na používání přírodních a ekologických produktů vedlo společnost Dolci ke znovuobjevení starobylích řešení a mohla navrhnoutpředstavit povrchové úpravy na bázi vápna jako jemarmorino, hašené vápno, intonachino (hladká omítka).

Společnost Dolci odolala krizím a těžkostem, dále pracuje na vývoji pigmentů, věnuje čas hledáním a výběrem původních materiálů, a snaží se tyto zapomenuté tradiční techniky znovu šířit mezi lidi.

Společnost Dolci dostává žádosti o novinky, informace a vzorky přírodních pigment z celého světa: od Kanady po Austrálii, ze Spojených států do Japonska.


Organické praškové pigmenty

jedná se o práškové pigmenty na minerální bázi (vápník, uhličitany, sulfáty). Jsou rozpustné ve vodě, akrylárových, vinylových a přírodních přiskyřicích, olejích. Nejsou barevně stálé působením UV záření. Jsou určené pouze pro interiér.


Přírodní pigmenty - hlinky a okry

jedná se o čisté práškové pigmenty získávané sušením, mletím či drcením barevných hlín. Jsou barevně stálé. Používají se v oblasti stavebnictví pro barevné tónování hliněných omítkových směsí, vápna, cementu, malířských pojiv a veškerých barev (kaseinů, olejů, přírodní a syntetické pryskyřice, akrylátů atd.) určené pro interiér i pro exteriér. Barevné odstíny pigmentů je možné mezi sebou míchat a tím lze získat další barevné variace.


Anorganické praškové pigmenty

jsou pigmenty připravené z látek na bázi kovů. Jsou rozpustné ve vodě, akrylárových, vinylových a přírodních přiskyřicích, olejích. Nevhodný pro tónování vápna. Nejsou barevně stálé působením UV záření. Jsou určené pouze pro interiér.